Hier kunt u de schoolgids  van OBS De Uitkijktoren openen.
In deze gids geven we ouders/verzorgers en andere belangstellende een beeld van onze school
en ons onderwijs.

Vragen als
  • waar staat OBS De Uitkijktoren voor?
  • wat zijn onze uitgangspunten?
  • hoe typeren we de sfeer in school?
  • hoe 'zorgen' wij samen met u voor uw kind(eren)?
  • hoe is ons onderwijs georganiseerd?
  • hoe zien wij de toekomst?
  • welke resultaten boeken we?
  • .......................................................
 worden in deze schoolgids beantwoord.


Wij wensen u veel leesplezier.