Schoolgids

Hier kunt u de schoolgids van OBS de Uitkijktoren van schooljaar 2020-2021 bekijken.
In deze gids geven we ouders/verzorgers en andere belangstellenden een beeld van onze school en ons onderwijs.

In de schoolgids worden allerlei vragen beantwoord, zoals:
  • waar staat OBS de Uitkijktoren voor?
  • wat zijn onze kernwaarden en uitgangspunten?
  • hoe typeren we de sfeer in school?
  • hoe zorgen wij samen met u voor uw kind(eren)?
  • hoe is ons onderwijs georganiseerd?
  • wat zijn onze prioriteiten?
  • hoe zien wij de toekomst?
  • welke resultaten boeken we?
Bij OBS de Uitkijktoren wordt elk jaar een jaarplan opgesteld waarin de speerpunten voor dat jaar benoemd worden.
Bekijk hier ons jaarplan voor schooljaar 2020-2021.

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u nog vragen of wenst u toelichting op de schoolgids of het jaarplan, neem dan gerust contact met ons op.