Schoolgids en informatiebrochure

Schoolgids
Via de onderstaande link kunt u de schoolgids van OBS de Uitkijktoren van schooljaar 2023-2024 bekijken. In deze gids geven we ouders/verzorgers en andere belangstellenden een beeld van onze school en ons onderwijs.

Schoolgids 2023-2024

In de schoolgids worden allerlei vragen beantwoord, zoals:
  • waar staat onze school voor?
  • wat zijn onze kernwaarden en uitgangspunten?
  • hoe typeren we de sfeer in school?
  • hoe zorgen wij samen met u voor uw kind(eren)?
  • hoe is ons onderwijs georganiseerd?
  • wat zijn de vakanties, studiedagen en vrije dagen?

Schoolondersteuningsprofiel
In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke extra ondersteuning wij als school kunnen bieden aan onze leerlingen. Lees hier ons SOP.

Wij wensen u veel leesplezier!
Heeft u nog vragen of wenst u toelichting op de schoolgids of ons schoolondersteuningsprofiel, neem dan gerust contact met ons op.