Schoolgids en informatiebrochure


Schoolgids
Hier kunt u de schoolgids van OBS de Uitkijktoren van schooljaar 2021-2022 bekijken.
In deze gids geven we ouders/verzorgers en andere belangstellenden een beeld van onze school en ons onderwijs.

In de schoolgids worden allerlei vragen beantwoord, zoals:
  • waar staat OBS de Uitkijktoren voor?
  • wat zijn onze kernwaarden en uitgangspunten?
  • hoe typeren we de sfeer in school?
  • hoe zorgen wij samen met u voor uw kind(eren)?
  • hoe is ons onderwijs georganiseerd?
  • wat zijn onze prioriteiten?
  • hoe zien wij de toekomst?
  • welke resultaten boeken we?
Informatiebrochure
In de informatiebrochure leest u meer over de Uitkijktoren en de samenwerking met de Odaschool en Humankind onder de naam 3hoven, de contactgegevens en overzicht van de medewerkers. Eveneens is de jaarkalender erin opgenomen met daarin een overzicht van de vrije dagen, studiedagen, feestdagen en vakanties. U kunt deze brochure hier inzien.

Wij wensen u veel leesplezier!

Heeft u nog vragen of wenst u toelichting op de schoolgids of de brochure, neem dan gerust contact met ons op.