Verlofaanvraag

Ziekmelding
We gaan ervan uit dat elk kind iedere schooldag op school aanwezig is. Het kan voorkomen dat een kind ziek is en niet naar school kan komen. Deze ziekmelding geeft u bij voorkeur via het Ouderportaal voor 8.30 uur aan ons door. U kunt de ziekmelding ook telefonisch aan ons doorgeven.

Absentie
Een absentie is een kortdurende afwezigheid voor bijvoorbeeld een ziekenhuisafspraak, dokters- of tandartsbezoek. De absentie kunt u doorgeven via het Ouderportaal en komt bij de leerkracht terecht ter goedkeuring. We willen u vriendelijk verzoeken om dit soort afspraken zoveel mogelijk na schooltijd of in de vakanties in te plannen.

Verlof
Het komt wel eens voor dat u voor uw kind/kinderen verlof aan wilt vragen. Bijvoorbeeld voor een bruiloft binnen de familie. Verlof geldt voor een hele dag of voor meerdere dagen. Verlof kunt u aanvragen via het Ouderportaal. De schoolleider zal het verlof beoordelen. Bij het beoordelen van een verlofaanvraag dienen we ons te houden aan de wettelijke regelgeving. In de digitale boekenkast op het Ouderportaal vindt u een document met daarin meer informatie m.b.t. verlofaanvraag voor leerplichtige kinderen.