Hier staan wij voor

Kind centraal!        Kansrijk        Ouders als partner           Toekomstgericht

Onze boodschap voor elk kind:
Jij komt graag naar school, want wij zorgen samen voor een fijne en veilige sfeer
Binnen OBS de Uitkijktoren:
 • word je gezien
 • houden we rekening met elkaar
 • helpen we elkaar
 • kun je opkomen voor jezelf
 • ben je trots op wat je presteert
 • Is een afspraak een afspraak
 
Bij ons leer je naast goed rekenen, lezen en schrijven nog heel veel meer!
Leren binnen OBS de Uitkijktoren is:
 • ontdekken, begrijpen, oefenen en onthouden
 • fouten mogen maken en daarvan leren
 • altijd weten waarom je iets leert
 
Bij ons zit en werk je in een groep met leeftijdgenoten en werk je dagelijks samen met jongere en oudere kinderen
Binnen OBS de Uitkijktoren:
 • start je elke activiteit samen met  jouw groep
 • werk je vaak samen met andere kinderen
 
Onze boodschap voor elke ouder:
Onze school
OBS De Uitkijktoren telt nu ongeveer 150 leerlingen, verdeeld over 7 groepen en is samen met Humankind Kinderopvang gehuisvest in een gebouw dat middenin de wijk Boshoven staat. De ouder- en leerlingenpopulatie is een goede afspiegeling van de veelkleurige Nederlandse samenleving en de omgeving van de school. OBS De Uitkijktoren is een laagdrempelige school die in verbinding staat met de omgeving. De school maakt samen met de Odaschool en Humankind Kinderopvang deel uit van het samenwerkingsproject 3hoven. Het is de bedoeling dat de drie partners, onder begeleiding van een projectleider, hun samenwerking de komende jaren steeds verder uitbouwen.
 
Ons concept: Kijkop!
OBS de Uitkijktoren gaat uit van de talenten en mogelijkheden van kinderen en leerkrachten. De school kent een onderbouwunit (leerjaren 1-2), middenbouwunit (leerjaren 3-4-5) en een bovenbouwunit (leerjaren 6-7-8). De twee centrale ruimtes en de lokalen zijn volledig ingericht op het concept. In de onderbouw gaan we uit van een vast gezicht voor de groep. In de middenbouwunit zoeken we naar een combinatie van een vast gezicht voor de groep en op momenten de inzet van leerkracht als vakspecialist. In de bovenbouwunit wordt de inzet van vakspecialisten uitgebreid.
Elke middag werken kinderen binnen een carrousel. Ze volgen een aantal vaste en verplichte leerprogramma's plus een aantal keuzeprogramma's. Zowel kinderen als leerkrachten zijn enthousiast over deze aanpak en uiterst gemotiveerd.
 
Onze Kijkop! ondersteuning voor kinderen
Binnen de bouwunits zijn we als team SAMEN verantwoordelijk voor elk kind. Ouders zien wij daadwerkelijk als partners in dit proces. Daarnaast is er ook voor elk kind de mentor, hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders.