Contact

U kunt op diverse manier met ons contact opnemen. Via de telefoon, mail of persoonlijk. Onderstaand staan de contactgegevens vermeld:

Domein onderbouw
Meidoornstraat 2
6002 TZ Weert
Telefoonnummer: 0495-535444

Op de locatie Meidoornstraat is het ontwikkelingsdomein ingericht voor het jonge kind van 0 tot en met 6 jaar. Hier wordt opvang aangeboden aan de baby's en peuters van Humankind en onderwijs gegeven aan de kleuters uit de leerjaren 1 en 2 van OBS de Uitkijktoren en de Odaschool. Tevens vindt in dit domein de buitenschoolse opvang plaats.

Domein middenbouw
Anjelierstraat 9
6002 TP Weert
Telefoonnummer: 0495-452877

Op de locatie Anjelierstraat is het ontwikkelingsdomein ingericht voor het kind van 6 tot en met 10 jaar. Hier wordt onderwijs gegeven aan de kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van OBS de Uitkijktoren en de Odaschool. Tevens vindt in dit domein de buitenschoolse opvang plaats.

Domein bovenbouw
Annendaal 10
6002 VJ Weert
Telefoonnummer: 0495-452871

Op de locatie Annendaal is het ontwikkelingsdomein ingericht voor het kind van 9 tot en met 13 jaar. Hier wordt onderwijs gegeven aan de kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8 van OBS de Uitkijktoren en de Odaschool. 

E-mail: info@obsdeuitkijktoren.nl

OBS de Uitkijktoren
Postbus 340
6000 AH Weert

Check hier onze Facebookpagina!

Tot ziens bij OBS de Uitkijktoren!