Schooltijden

Bij de Uitkijktoren hanteren we een continurooster; alle kinderen blijven tussen de middag op school en eten onder begeleiding in de klas hun boterhammen op. De pauze vindt plaats in een wisselend schema, zodat niet alle kinderen tegelijkertijd buiten zijn. De kinderen van de ene basisgroep gaan eerst naar buiten en eten dan binnen hun boterhammen op, de andere basisgroep eet eerst in de klas en gaat dan naar buiten. Zowel tijdens het eetmoment in de klas als bij het buitenspel is er toezicht aanwezig.

Onze schooltijden zijn voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:

8.30 - 14.30 uur

Woensdag:

08.30-12.30 uur

Elke vrijdag voor iedere schoolvakantie is de school voor alle kinderen om 12 uur. 
Het gaat dan om vrijdagmiddag 21 oktober 2022, 23 december 2022, 17 februari 2023, 21 april 2023 en 14 juli 2023.

Beweegcoaches 
Een extra service die we aanbieden is de inzet van de beweegcoaches in de grote pauze. We stimuleren namelijk het samen sporten, spelen en bewegen. Tijdens de grote pauze is een beweegcoach aanwezig vanuit Punt Welzijn. Op deze middagen worden er sport- en beweegactiviteiten aangeboden op onze schoolpleinen en worden deze activiteiten begeleid door opgeleide sport- en beweegcoaches.

Vakantierooster 2022-2023
Vakantie/gebeurtenis Van Tot en met  
Herfstvakantie 22 okt 2022 30 okt 2022
Kerstvakantie 24 dec 2022 08 jan 2023
Voorjaarsvakantie 18 feb 2023 26 feb 2023
Meivakantie 22 apr 2023 07 mei 2023
Zomervakantie 15 jul 2023 27 aug 2023
Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023  
2e Paasdag 10 apr 2023    
2e Pinksterdag 29 mei 2023    
Studiedag 26 sep 2022    
Studiedag 07 nov 2022    
Studiedag 6 dec 2022    
Studiedag 1 feb 2023    
Studiedag 23 mrt 2022    
Studiedag 11 apr 2023    
Studiedag 21 jun 2023  

Kinderopvang
OBS de Uitkijktoren werkt binnen één gebouw samen met Humankind kinderopvang en -ontwikkeling: Kinderdagverblijf Eigenwijs en Buitenschoolse Opvang WatchOut. Voor kinderopvang voor en na schooltijd en in de vakanties en op studiedagen, kunt u terecht bij Humankind. Deze buitenschoolse opvang is gevestigd op locatie Anjelierstraat.

Via de onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over de baby- en peuteropvang of over de mogelijkheden van voor- en/of naschoolse opvang en vakantieopvang.