Schooltijden

Bij de Uitkijktoren hanteren we een continurooster; alle kinderen blijven op school en eten onder begeleiding in de klas hun boterhammen op. De pauze vindt plaats in een wisselend schema, zodat niet alle kinderen tegelijkertijd buiten zijn. De kinderen van de ene basisgroep gaan eerst naar buiten en eten dan binnen hun boterhammen op, de andere basisgroep eet eerst in de klas en gaat dan naar buiten. Zowel tijdens het eetmoment in de klas als bij het buitenspel is er toezicht aanwezig.

Onze schooltijden zijn voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8 als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:

8.30 - 14.30 uur

Woensdag:

08.30-12.30 uur

Beweegcoaches 
Een extra service die we aanbieden is de inzet van de beweegcoaches in de grote pauze. We stimuleren namelijk het samen sporten, spelen en bewegen. Tijdens de grote pauze is een beweegcoach aanwezig vanuit Punt Welzijn. Op deze middagen worden er sport- en beweegactiviteiten aangeboden op onze schoolpleinen en worden deze activiteiten begeleid door opgeleide sport- en beweegcoaches.

Vakantierooster 2021-2022
Vakantie/gebeurtenis Van Tot en met  
Herfstvakantie 23 okt 2021 31 okt 2021
Kerstvakantie 25 dec 2021 09 jan 2022
Voorjaarsvakantie 26 feb 2022 06 mrt 2022
Meivakantie 23 apr 2022 08 mei 2022
Zomervakantie 23 jul 2022 04 sep 2022
Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022  
2e Paasdag 18 apr 2022    
2e Pinksterdag 6 jun 2022    
Studiedag 27 sep 2021    
Studiedag 22 okt 2021    
Studiedag 6 dec 2021    
Studiedag 2 feb 2022    
Studiedag 23 mrt 2022    
Studiedag 6 apr 2022    
Studiedag 29 jun 2022  

Informatiebrochure
De vakanties, vrije dagen, feestdagen en studie(mid)dagen, zijn ook opgenomen in de kalender die deel uitmaakt van de informatiebrochure. U kunt deze brochure hier inkijken. 

Kinderopvang
OBS de Uitkijktoren werkt binnen één gebouw samen met Humankind kinderopvang en -ontwikkeling: Kinderdagverblijf Eigenwijs en Buitenschoolse Opvang WatchOut. Voor kinderopvang voor en na schooltijd en in de vakanties en op studiedagen, kunt u terecht bij Humankind. Deze buitenschoolse opvang is gevestigd op locatie Meidoornstraat en Anjelierstraat.
Via de onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over de baby- en peuteropvang of over de mogelijkheden van voor- en/of naschoolse opvang en vakantieopvang.