Schooltijden

Onze schooltijden zijn als volgt:

Maandag, dinsdag, donderdag:

Ochtend: 08.30-12.15 uur
Middag: 13.00-14.45 uur

Woensdag:

Ochtend: 08.30-12.30 uur

Vrijdag leerjaar 3 t/m 8:
Ochtend: 8.30-12.15 uur
Middag: 13.00-14.45 uur


Vrijdag leerjaar 1 en 2:
Leerjaar 1: vrij
Leerjaar 2: 8.30-12.00 uur


De pauzetijd tussen de middag duurt 45 minuten; van 12.15 tot 13.00 uur. Kinderen kunnen naar huis gaan om een boterham te eten. Kinderen mogen ook op school blijven om te lunchen. De kinderen eten samen met de leerkracht in de klas en gaan daarna naar buiten, waar hulpouders en vrijwilligers toezicht houden. Voor het overblijven vragen we een kleine vergoeding.

Vakantierooster 2020-2021
Voor de vakanties, vrije dagen, feestdagen en studie(mid)dagen, zie hier onze kalender.

Uitgebreide kalender 2020-2021
Voor een uitgebreide jaarkalender met daarop alle activiteiten, feesten en overige bijzonderheden, klik hier.

Voor opvang voor en na schooltijd en in de vakanties kunt u terecht bij Humankind. Deze buitenschoolse opvang is gevestigd in ons eigen schoolgebouw.