Onze school

Kijkop! Het nieuw onderwijsconcept dat door onze eigen school ontwikkeld is.
  1. het kind (en zijn talenten) staat centraal
  2. we gaan uit van mogelijkheden, niet van beperkingen
  3. we bereiden het kind voor op de toekomst, de 21th century skills staan daarbij centraal​
  4. we maken gebruik van de vaardigheden, talenten en specialiteiten van het schoolteam
  5. we zien ouders / verzorgers als onze partners
 
'Kijkop! is van de hele school". Bij binnenkomst in leerjaar 1 gelden al bovenstaande uitgangs-punten. Het herkennen, ontplooien en borgen van mogelijkheden van het kind geven we vorm in een doorgaande lijn. Het zich eigen maken van eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid begint bij binnenkomst. Dit gaat binnen OBS de Uitkijktoren door tot het moment dat het kind als schoolverlater in de bovenbouw uitgezwaaid wordt. Kijkop! werkt met doorgaande lijnen waarin een logische, realistische en doelmatige opbouw zit.