OBS de Uitkijktoren, onderdeel van Kindcentrum 3hoven

Kindcentrum 3hoven
Binnen de wijk Boshoven liggen twee scholen en de kinderopvang. Een katholieke school (Odaschool) en een openbare school (OBS de Uitkijktoren). Beide scholen hebben buitenschoolse opvang en/of baby- en peuteropvang in huis. Deze opvang wordt gerealiseerd door Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling. Onder het motto 'samen sterk voor kinderen' werken we sinds schooljaar 2021-2022 actief samen in drie gebouwen. We noemen dit de ontwikkelingsdomeinen die specifiek voor een bepaalde leeftijdsgroep zijn ingericht. 

Kindcentrum 3hoven dankt haar naam aan de wens om van OBS de Uitkijktoren, Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling en de Odaschool één eenheid te maken middels een nieuw gebouw in de nabije toekomst. Van samen werken naar 'samenwerken'. Een plek waar kinderen van 0 t/m 13 jaar kunnen opgroeien en zich mogen ontwikkelen.  Door de samenwerking in de drie gebouwen kunnen we elkaar nog sneller vinden, elkaars expertise en talenten benutten en nog beter van betekenis zijn voor alle kinderen. Deze samenwerking is een mooie voorbereiding richting de nieuwbouw. 

De scholen zijn apart en hebben hun eigen medewerkers. Ook zijn er gezamenlijke medewerkers die van betekenis zijn voor beide scholen en/of kinderopvang. Er zijn gezamenlijke werkgroepen gemaakt, feesten en vieringen worden grotendeels binnen 3hoven georganiseerd en de MR en de Oudervereniging vanuit de beide scholen starten de vergaderingen gezamenlijk op. 

Onderstaande flyer is ontwikkeld met de doorlinks naar de websites van de drie organisaties en een gezamenlijk filmpje waarin u kennis kunt maken met beide scholen en de kinderopvang.