Onze school

Kijkop! is het onderwijsconcept dat door onze eigen school ontwikkeld is.

Kijkop! staat voor:
  1. het kind en zijn/haar talenten staat centraal
  2. we gaan uit van mogelijkheden, niet van beperkingen
  3. we bereiden het kind voor op de toekomst, de 21th century skills (21e eeuwse vaardigheden) staan daarbij centraal​
  4. we maken gebruik van de vaardigheden, talenten, expertise en specialiteiten van het team
  5. we zien ouders / verzorgers als onze partners
 
'Kijkop! is van de hele school". Bij de start in het eerste leerjaar gelden al bovenstaande uitgangspunten. Het herkennen, ontplooien en borgen van mogelijkheden van ieder kind geven we vorm in een doorgaande lijn. Het zich eigen maken van eigenaarschap, zelfredzaamheid en zelfstandigheid begint bij binnenkomst. Dit gaat binnen OBS de Uitkijktoren door tot het moment dat het kind als schoolverlater in de bovenbouw uitgezwaaid wordt. Kijkop! werkt met doorgaande lijnen waarin een logische, realistische en doelmatige opbouw zit.