De medezeggenschapsraad

De oudergeleding in de medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt alle ouders van OBS de Uitkijktoren. De gekozen ouders denken mee en adviseren tijdens vergaderingen over schoolzaken zoals:
  • de kwaliteit van ons onderwijs
  • de verkeersveiligheid
  • besteding van onze financiën
  • communicatie en samenwerking
MR-leden oudergeleding:
Suzan Linders
Paul Lempens
Vacature

MR-leden teamgeleding:
Margriet Custers
Hanneke Coolen

GMR-lid ouder en teamgeleding:
Koen Kodde (ouder)
Marjon Gerris (team)