Onze boodschap voor elke ouder:

Onze school
OBS de Uitkijktoren telt ongeveer 140 leerlingen, verdeeld over 6 basisgroepen en is samen met Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling gehuisvest in een gebouw dat midden in de wijk Boshoven staat. OBS de Uitkijktoren is een kleinschalige en laagdrempelige school die in verbinding staat met de omgeving. 

We werken in 3 bouwen; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
  • De onderbouw bestaat uit 2 basisgroepen: basisgroep 1-2A en basisgroep 1-2B. Deze basisgroepen zijn dit schooljaar  klein, met elk zo'n 16 kinderen. In de onderbouw werken drie vaste leerkrachten en een stagiaire onderwijsassistent actief samen.
  • De middenbouw bestaat uit zo'n 50 kinderen verdeeld over 2 basisgroepen: basisgroep 3-4 en basisgroep 5. Twee vaste leerkrachten werken in deze basisgroepen en tevens ondersteunt de onderwijsassistent de gehele week in deze middenbouw. Een stagiaire van de Pabo is aan deze middenbouw gekoppeld.
  • De bovenbouw bestaat uit zo'n 50 kinderen verdeeld over 2 basisgroepen: basisgroep 6-7 en basisgroep 7-8. Drie vaste leerkrachten werken in deze bovenbouw. De bovenbouw wordt hierin ondersteunt door een leerkracht in opleiding en een stagiaire onderwijsassistent.
Ons onderwijsconcept: Kijkop!
OBS de Uitkijktoren gaat uit van de talenten en mogelijkheden van kinderen en teamleden. De school kent een onderbouw (leerjaren 1-2), middenbouw (leerjaren 3-4-5) en een bovenbouw (leerjaren 6-7-8). De lokalen en de twee centrale middenruimtes zijn volledig ingericht op het Kijkop concept. De middagen werken kinderen binnen een carrousel. Ze volgen een aantal vaste en verplichte leerprogramma's plus een aantal keuzeprogramma's. Zowel kinderen als leerkrachten zijn enthousiast over deze aanpak en uiterst gemotiveerd in deze manier van werken.
 
Onze Kijkop! ondersteuning voor kinderen
Binnen de bouwen zijn we als team samen verantwoordelijk voor elk kind. Vanwege onze kleinschaligheid kent elke leerkracht elk kind en andersom. Dit zorgt voor een sterke basis en een veilig, vertrouwd en geborgen gevoel. 

Ouders zien wij daadwerkelijk als partners in het onderwijsproces. Daarnaast is er ook voor elk kind een mentor. Dit is meestal de leerkracht van het leerjaar waarin het kind zich bevindt. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en hun ouders. Dit aanspreken kan op veel verschillende manier; via de mail, via het ouderportaal, telefonisch of op afspraak.
 
3Hoven
Binnen de wijk Boshoven liggen twee scholen, verdeeld over 3 locaties, kort bij elkaar. Een katholieke school (Odaschool) en een openbare school (OBS de Uitkijktoren). Beide scholen hebben buitenschoolse opvang en/of peuter- en kinderdagopvang in huis. Deze opvang wordt gerealiseerd door Humankind. De leidinggevenden van beide scholen en de kinderopvang hebben de intentie om nauwer met elkaar samen te werken met één missie voor ogen: samen sterk voor kinderen! 

3hoven dankt haar naam aan de wens om van OBS de Uitkijktoren, Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling en de Odaschool één eenheid te maken in de nabije toekomst. Van samen werken naar 'samenwerken'. Een plek waar kinderen van 0 t/m 13 jaar kunnen opgroeien en zich op een krachtige manier mogen ontwikkelen. Beide schoolgebouwen zijn toe aan nieuwbouw en zien hun toekomst in één gezamenlijk kindcentrum.

Op allerlei gebieden wordt de samenwerking steeds actiever. Zo is er een intern begeleider en een ICT-coördinator voor beide scholen werkzaam, zijn er gezamenlijke werkgroepen gemaakt, worden feesten en vieringen binnen 3hoven georganiseerd en start de MR elke vergadering gezamenlijk op. Ook het jaarlijkse Open Huis wordt in gezamenlijkheid georganiseerd. Vanwege de huidige coronamaatregelen kan deze momenteel niet z'n fysieke voortgang krijgen. Daarom is er een flyer ontwikkeld met een gezamenlijk filmpje waarin u kennis kunt maken met beide scholen en de kinderopvang.