De oudervereniging
 
De Oudervereniging bestaat uit een enthousiaste groep ouders die zich bezig houdt met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, eindejaarsviering, carnaval, Koningsdag en het schoolreisje. 

De ouders van deze oudervereniging vergaderen zo'n 7 keer per schooljaar in de avonduren. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Bij de vergaderingen sluit ook een leerkracht van de school aan. Vanwege de intensieve samenwerking met de Odaschool en Humankind vinden er ook gezamenlijke vergaderingen plaats met de ouderraad van de Odaschool en en oudercommissie van Humankind.

We zijn op zoek naar nieuwe ouders die de Oudervereniging komen versterken. Wilt u helpen of wenst u meer informatie, neem dan gerust contact op met de school. 

We vragen ouders jaarlijks om een vrijwilliger ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage bedraagt 25 euro per schoolgaand kind per schooljaar. Hieruit worden de activiteiten, vieringen en het schoolreisje bekostigd. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@obsdeuitkijktoren.nl.