De ouderraad
 
De ouderraad (OR) organiseert tal van leuke activiteiten voor alle kinderen van OBS de Uitkijktoren.
De kosten worden zo laag als mogelijk gehouden.
Jaarlijks vraagt de OR aan alle ouders een (vrijwillige) ouderbijdrage.

Een aantal activiteiten zijn:
- herfstactiviteit
- kerstmarkt
- eindejaardiner
- carnavalsviering
- schoolreis

De voorzitter van de Ouderraad is Mathilde Nouwen - Kapoen