De ouderraad
 
De Ouderraad (OR) bestaat uit een enthousiaste groep ouders, die zich bezig houdt met het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan Sinterklaas, eindejaarsviering, carnaval, Koningsdag, schoolreis, verkeerscommissie en de buitenspeeldag. De voorzitter van de Ouderraad is Mathilde Nouwen.

De OR vergadert zo'n 7 keer per schooljaar van 20 tot 21 uur bij OBS de Uitkijktoren. Deze data staan op de schoolkalender vermeld. De vergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus loop gerust binnen! Bij de vergaderingen sluit altijd een leerkracht van de school aan. 

Wil je de OR helpen of wens je meer informatie, neem dan gerust contact op met Mathilde. De mail- of telefoongegevens van Mathilde kunnen op school opgevraagd worden.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 25 euro per schooljaar. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@obsdeuitkijktoren.nl.