Medewerkers OBS de Uitkijktoren

Onze medewerkers werken elke dag met veel plezier en bevlogenheid en zijn 'samen sterk voor kinderen'. 

We werken binnen OBS de Uitkijktoren met diverse teamleden in verschillende functies; leerkrachten, onderwijsassistenten, interne begeleiders, conciërge, ICT-coördinator en schoolleider. De leerkrachten en onderwijsassistenten werken binnen een bepaald ontwikkelingsdomein actief samen met de collega's van de Odaschool en Humankind. De intern begeleiders, ICT-coördinator, conciërge en schoolleider werken verdeeld over de drie domeinen. Daarnaast werken we met combinatiefunctionarissen. Dit zijn teamleden die voor beide scholen werkzaam zijn of in de kinderopvang. De domeinen zijn als volgt ingedeeld:

  • Onderbouw: aan de Meidoornstraat wordt opvang aangeboden aan baby's en peuters van Humankind en wordt onderwijs gegeven aan de kinderen uit de leerjaren 1 en 2 van OBS de uitkijktoren en de Odaschool. Hier bevindt zich ook de buitenschoolse opvang van Humankind.
  • Middenbouw: aan de Anjelierstraat wordt onderwijs gegeven aan de kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van OBS de Uitkijktoren en de Odaschool. Tevens bevindt hier zich de buitenschoolse opvang van Humankind.
  • Bovenbouw: aan de locatie Annendaal wordt onderwijs gegeven aan de kinderen van de leerjaren 6, 7 en 8 van OBS de Uitkijktoren en de Odaschool. De kinderen vanuit deze leerjaren die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, verplaatsen zich naar de locatie Anjelierstraat onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers.
Onderstaand een overzicht van de teamleden die werkzaam zijn binnen onze school. Wilt u kennis komen maken? Dat kan! Neem gerust contact met ons op, dan plannen we samen een afspraak in.
 
 Juf Hélene        
Juf Hélène
Leerkracht onderbouw

info 
 Juf Margriet            
Juf Janique
Leerkracht onderbouw

info               
 Juf Margriet
Juf Miranda
Onderwijsassistent onderbouw
    
 
 
Juf Hanneke
Leerkracht middenbouw

info
Juf Margriet
Juf Margriet
Leerkracht middenbouw        

info
 Juf Margriet
Juf Moniek
Leerkracht middenbouw

info
 Juf Anja
Juf Anja
Onderwijsassistent middenbouw

info
 juf Colette
Juf Josje
Leerkracht bovenbouw

info
 Juf Margriet
Juf Evi
Leerkracht bovenbouw

info
 Juf Marjon
Juf Marjon 
Leerkracht bovenbouw

info
 Juf Margriet 
Juf Nienke
Onderwijsassistent bovenbouw
 
 Juf Margriet
Juf Margo
Intern Begeleider onder- en middenbouw
info
 Juf Margriet
Juf Hanneke 
Intern Begeleider midden- en bovenbouw
info
 Ferry Nijsen
Meester Ferry 
Conciërge en administratief medewerker
info
 Ferry Nijsen
Meester Ralph 
ICT-er
info
 
Juf Bregje 
Schoolleider
info