Verkeersgroep 'Kijk uit!'

Kijk Uit! Is de verkeersgroep van OBS de Uitkijktoren. De verkeersgroep maakt onderdeel uit van de Ouderraad.
Het doel van de verkeersgroep is de verkeersveiligheid rondom onze basisschool te verbeteren. Tevens proberen we het verkeersbesef van de kinderen en hun ouders op onze school te verhogen. We trachten dit doel te bereiken door o.a. het organiseren van de fietsverlichtingscontrole, samen te werken met de gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland, Humankind en de Odaschool, maar uiteraard ook met onze schoolkinderen en hun ouders.
Bij informatie die we wensen te delen, zullen we dit verspreiden via het ouderportaal.