OBS de Uitkijktoren
Onderdeel van Kindcentrum 3hoven

Onder het motto 'Samen sterk voor kinderen' werken OBS de Uitkijktoren, de Odaschool en Humankind kinderopvang en ontwikkeling in de wijk Boshoven in Weert actief samen onder de naam 'Kindcentrum 3hoven'. Samen vormen wij één Kindcentrum en bieden we brede arrangementen van onderwijs en opvang aan voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar, verspreid over drie ontwikkelingsdomeinen (3 gebouwen in de wijk). In de toekomst zullen wij als Kindcentrum 3hoven gehuisvest worden in één nieuw, multifunctioneel gebouw. 

Door de intensieve samenwerking in de drie ontwikkelingsdomeinen kunnen we nog beter van betekenis zijn voor al onze kinderen. In de domeinen zetten we elkaars expertise, talenten, krachten, middelen en materialen actief in en delen we de beschikbare ruimtes. De organisaties zijn ieder apart en hebben hun eigen leerlingen en medewerkers. Daarnaast werken we met combinatiefunctionarissen die voor beide scholen en/of kinderopvang werken, zoals interne begeleider, onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en ICT-coördinator.

Ontwikkelingsdomeinen
Samen met de Odaschool en Humankind verzorgen we onderwijs en opvang op maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.30 uur aan ongeveer 500 kinderen uit voornamelijk de wijken Boshoven, Laarveld, Hushoven en Vrakker. De ontwikkelingsdomeinen zijn als volgt ingedeeld:

  • de onderbouw in het domein aan de Meidoornstraat: dit gebouw is compleet ingericht ten behoeve van het jonge kind van 2 tot ongeveer 6 jaar. Hier bevinden zich de kinderen uit de leerjaren 1 en 2 van de Uitkijktoren en de Odaschool en de peuters van Humankind. Tevens bevinden zich in dit gebouw de babygroepen en de BSO. 
  • de middenbouw in het domein aan de Anjelierstraat: dit gebouw is ingericht voor de kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van de Uitkijktoren en de Odaschool. Ook in dit gebouw vindt BSO plaats. 
  • de bovenbouw in het domein aan de Annendaal: dit gebouw is ingericht voor de kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8 van de Uitkijktoren en de Odaschool. De kinderen uit de bovenbouw die gebruik maken van de BSO worden hier opgehaald en lopen onder begeleiding naar een van de andere locaties waar de BSO aangeboden wordt.

Onze school maakt deel uit van stichting EduquaatEduquaat is een onderwijsorganisatie voor openbaar en bijzonder primair onderwijs in Weert en omgeving, waarin 7 scholen zijn ondergebracht. Samen werken we, met onze partners, aan kwalitatief goed onderwijs voor kinderen. Bij Eduquaat is de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt van ons handelen.

Nieuwsgierig? U bent welkom om bij ons te komen kijken! 
Bel, mail of loop even bij ons binnen, zodat we een afspraak samen in kunnen plannen.
Tot ziens bij OBS de Uitkijktoren.