OBS de Uitkijktoren, onderwijs om naar uit te kijken!

Onder het motto "Samen sterk voor kinderen" werken OBS de Uitkijktoren, de Odaschool en Humankind kinderopvang en ontwikkeling op Boshoven samen. Wij vormen samen één Kindcentrum verspreid over 3 ontwikkelingsdomeinen in de wijk Boshoven onder de naam 3hoven. We werken hiertoe vanaf schooljaar 2021-2022 in drie ontwikkelingsdomeinen waar we brede arrangementen van opvang en onderwijs aanbieden voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar.
 

Kent u onze actieve Facebook pagina al? Hierop staan allerlei filmpjes, afbeeldingen, nieuws en informatie over onze school. Check hier onze Facebookpagina!


Onze school maakt deel uit van stichting EduquaatEduquaat is een onderwijsorganisatie voor openbaar en bijzonder primair onderwijs in Weert en omgeving, waarin 7 scholen zijn ondergebracht. Samen werken we, met onze partners, aan kwalitatief goed onderwijs voor kinderen. Bij Eduquaat is de ontwikkeling van het kind het uitgangspunt van ons handelen.


Nieuwsgierig? U bent welkom om bij ons te komen kijken! 
Bel of mail, zodat we een afspraak samen in kunnen plannen. 
Tot ziens bij OBS de Uitkijktoren.