Welkom 

OBS de Uitkijktoren is tot en met 28 april gesloten om samen de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te kunnen gaan. We zullen via deze website, Facebook en Ouderportaal informatie blijven verstrekken m.b.t. de voortgang. 
  • Lees hier de brief die op 15 maart 2020 vanuit de bestuurders van de stichtingen Eduquaat en Meerderweert is opgesteld.
  • Lees hier het persbericht van de Gemeente Weert van 16 maart 2020 over de samenwerking tussen gemeente, kinderopvang- en onderwijsorganisaties in Weert m.b.t. de opvang van de kinderen van ouders uit de cruciale beroepsgroepen.
  • Lees hier de brief die op 3 april 2020 vanuit de bestuurders van de stichtingen Eduquaat en Meerderweert is opgesteld.

OBS de Uitkijktoren, onderwijs om naar uit te kijken!

Welkom op de website van openbare basisschool (OBS) de Uitkijktoren in Weert.
Wij zijn een kleinschalige basisschool in de wijk Boshoven. Dit kleinschalige zorgt ervoor dat iedereen elkaar kent, een plek die overzichtelijk is en een plek die een prima sfeer uitstraalt. Daar zorgen we elke dag samen voor!

We vinden het belangrijk dat elk kind zich gezien en gewaardeerd voelt binnen onze school. Elke dag mag het kind uitkijken naar weer een nieuwe schooldag, samen met vrienden en vriendinnen en een team van enthousiaste medewerkers.

Onderwijs, kinderopvang én buitenschoolse opvang onder één dak!  
In onze school zit kinderdagverblijf Eigenwijs en BSO Watch Out van Humankind Kinderopvang en -ontwikkeling.

Onze school maakt deel uit van stichting Eduquaat.

Nieuwsgierig? U bent welkom om bij ons te komen kijken! 
Loop gerust een keer binnen of maak een afspraak.