OBS de Uitkijktoren
Onderdeel van Kindcentrum 3hovenOns motto
Onder het motto 'Samen sterk voor kinderen' werken OBS de Uitkijktoren, de Odaschool en Humankind kinderopvang in de wijk Boshoven in Weert actief samen onder de naam 'Kindcentrum 3hoven'.

De twee scholen en kinderopvang vormen samen één Kindcentrum verspreid over 3 domeinen (gebouwen). Samen bieden we brede arrangementen aan van onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Vanaf augustus 2024 gaan de scholen samen verder als één Samenwerkingsschool met behoud van zowel de katholieke als openbare identiteit.

Domeinen
Samen met de Odaschool en Humankind verzorgen we onderwijs en opvang op maandag tot en met vrijdag tussen 7.30 en 18.30 uur aan ongeveer 500 kinderen uit voornamelijk de wijken Boshoven, Laarveld, Hushoven en Vrakker.

De domeinen zijn als volgt ingedeeld:

 • de onderbouw aan de Meidoornstraat:
  Dit gebouw is compleet ingericht ten behoeve van het jonge kind van 0 tot ongeveer 6 jaar. Hier bevinden zich 5 kleutergroepen met kinderen uit de leerjaren 1 en 2 van de Uitkijktoren en de Odaschool, 2 babygroepen en 2 peutergroepen van Humankind. De kleuters en peuters zitten in dit domein naast elkaar. Op deze manier kunnen de medewerkers in dit onderbouwdomein elkaar nog sneller vinden en kan een bijna 4 jarig kind alvast bepaalde activiteiten meedoen met de kleuters. Op die manier verloopt de overgang van peuter naar kleuter soepeler en effectiever.

  Tevens bevinden zich in dit gebouw een speelzaal, een ruime hal met diverse speel- en ontwikkelhoeken en twee klaslokalen die multifunctioneel gebruikt worden. In dit onderbouwdomein werken de medewerkers actief samen rondom het jonge kind onder begeleiding van een domeincoördinator. Het domein is ingericht met uitdagende leer- en speelplekken en heeft meerdere ruime speelpleinen, zodat de jonge kinderen vanuit spelbeleving zich op allerlei gebieden mogen ontwikkelen.

  De kinderen die gebruik maken van Buiten Schoolse opvang (BSO) lopen onder begeleiding naar het gebouw ernaast waar de BSO plaatsvindt.
   
 • de middenbouw aan de Anjelierstraat:
  Hier krijgen de kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 van de Uitkijktoren en de Odaschool onderwijs aangeboden. Het betreft 7 groepen van de Odaschool en Uitkijktoren. De speelzaal, de middenruimte (aula) en het ruime plein van dit domein worden ingezet voor extra beweegmomenten en activiteiten in het kader van bewegend leren. In dit domein zijn gezamenlijke ontwikkelhoeken ingericht. Het onderwijsaanbod van zowel de Uitkijktoren als de Odaschool wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. We leren met en van elkaar en zijn samen sterk voor kinderen. In dit gebouw wordt de Buiten Schoolse Opvang (BSO) aangeboden door de pedagogisch medewerkers van Humankind.
   
 • de bovenbouw aan de Annendaal:
  Dit gebouw is ingericht voor de 7 bovenbouwgroepen met kinderen uit de leerjaren 5, 6, 7 en 8 van de Uitkijktoren en de Odaschool. De teamleden van de bovenbouw werken actief samen waar het kan en apart waar nodig. De kinderen uit de bovenbouw die gebruik maken van de BSO worden hier opgehaald en lopen onder begeleiding naar de Anjelierstraat waar de BSO aangeboden wordt. 
Domeincoördinatie
Elk domein wordt aangestuurd door een domeincoördinator. Deze medewerkers zijn tevens leerkracht in het betreffende domein. Hij/zij heeft een aansturende en begeleidende rol binnen het domein. De domeincoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor het dagelijkse reilen en zeilen. Samen met de schoolleiding en intern begeleiders worden zaken regelmatig teruggekoppeld, geëvalueerd, bijgesteld of versterkt.

Apart en toch samen
Door de intensieve samenwerking in de drie domeinen kunnen we nog beter van betekenis zijn voor al onze kinderen. In de domeinen zetten we elkaars expertise, talenten, krachten, middelen en materialen actief in en delen we de beschikbare ruimtes.
De organisaties zijn in schooljaar 2023-2024 nog ieder apart en hebben hun eigen leerlingen en medewerkers. Daarnaast werken we met medewerkers die voor beide scholen en/of kinderopvang werken, zoals de intern begeleiders, domeincoördinatoren, onderwijsassistenten, pedagogisch medewerker en ICT-coördinator.
In schooljaar 2024-2025 zullen de twee scholen verder gaan als één school, onder één brinnummer met behoud van beide identiteiten; de zogenoemde 'Samenwerkingsschool'. Tevens zal er over enkele jaren één nieuw, multifunctioneel gebouw komen in de wijk Boshoven voor het basisonderwijs en de kinderopvang. 

Stichting Eduquaat
OBS de Uitkijktoren maakt deel uit van stichting
EduquaatEduquaat is een onderwijsorganisatie voor openbaar en bijzonder primair onderwijs in Weert en omgeving, waarin 7 scholen zijn ondergebracht. Samen werken we, met onze partners, aan kwalitatief goed onderwijs voor kinderen. Vanaf augustus 2024 zal de Samenwerkingsschool onder Onderwijsstichting MeerderWeert vallen.