Overblijven / tussenschoolse opvang

De middagpauze duurt 45 minuten; van 12.15 tot 13.00 uur. De kinderen kunnen naar huis gaan om thuis te eten of op school blijven.

Blijft uw kind op school, dan wordt het eerste kwartier gebruikt om in de klas te lunchen. De leerkracht is hierbij aanwezig. Het laatste half uur wordt gebruikt om buiten te spelen op de speelplaats van de school. De kinderen van leerjaar 1 en 2 spelen op het kleuterplein aan de zijkant van de school, de overige leerlingen op het plein aan de voorzijde van de school. Dit half uur zijn er hulpouders en vrijwilligers aanwezig die buiten toezicht houden. Als het regent worden er binnen activiteiten aangeboden. 

Voor het overblijven wordt er een kleine vergoeding gevraagd. Voor dit schooljaar is dit 30 euro. Dit bedrag kunnen we zo laag houden omdat het overblijven wordt verzorgd door ouders, grootouders en andere vrijwilligers. Zij ontvangen jaarlijks een kleine attentie en op het einde van het schooljaar wordt er een feestelijke activiteit voor alle vrijwilligers georganiseerd. Daarnaast gebruiken we de financiële bijdrage voor het aanschaffen van (buiten)spelmateriaal. 

Het overblijfteam wordt twee dagen in de week versterkt door medewerkers van Punt Welzijn en een gymleraar. Zij bieden de kinderen op de speelplaats extra spellen en activiteiten aan. 

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger? Graag! We kunnen uw hulp goed gebruiken. Geef dit even persoonlijk of via de mail door op info@obsdeuitkijktoren.nl

De (groot)ouders die als vrijwilliger meehelpen tijdens het overblijven, hoeven voor hun eigen (klein)kind geen overblijfgeld te betalen.