Leerlingenraad

De Leerlingenraad bestaat uit leerlingen van leerjaar 4 tot en met leerjaar 8. Uit elk leerjaar zijn twee leerlingen vertegenwoordigd in de Leerlingenraad. Deze Leerlingenraad heeft als doel om de betrokkenheid van de kinderen te vergroten. Maandelijks komt de Leerlingenraad bij elkaar en bespreken deze leerlingen, onder begeleiding van een teamlid, zaken die op dat moment spelen. Samen willen we er zorg voor dragen dat OBS de Uitkijktoren een fijne, veilige en leerzame plek is en blijft. Een plek waar we allemaal elke dag met plezier naar toe komen!