Leerjaar 7

Verschillende gezichten voor de groep
Was het in de onderbouw gebruikelijk dat je als kind dagelijks met dezelfde leerkracht werkte, in de bovenbouw ontmoet je tijdens bepaalde lesactiviteiten een andere leerkracht. Elke ochtend is verdeeld in lesactiviteiten van circa 50 minuten. Het kan zijn dat je rekent in het lokaal waar je ook opgestart bent. Het kan ook zijn dat je aansluit bij een andere groep waar je op dat moment de instructie krijgt en de verwerking doet van dat vakgebied, omdat dat beter aansluit bij jouw niveau. De bovenbouw werkt in twee vaste klaslokalen en in de ruime middenruimte. In een week heb je te maken met drie vaste leerkrachten en met twee stagiaires die in de bovenbouw ondersteunen.  
 
Werken in het kasteel
Alle instructies worden in de lokalen verzorgd. Zelfstandig werken gebeurt meestal in "het kasteel", dat is de middenruimte waaromheen alle leslokalen liggen. In het kasteel wordt van het kind verwacht dat het zelfstandig verschillende opdrachten kan uitvoeren. We maken daarbij gebruik van een weektaak. Samen met de mentor bepaalt het kind op welke plek hij/zij het beste tot "zelfstandig werken" komt, dat kan bij voorkeur in het kasteel maar evengoed in een van de lokalen waar op dat moment een andere groep instructie krijgt.
 
Chromebooks
Elk kind in de bovenbouw heeft de beschikking over een eigen chromebook die in 2020 nieuw aangeschaft zijn. Op deze chromebook worden verschillende opdrachten rondom rekenen, taal en spelling uitgevoerd. In leerjaar 7 en 8 wordt ook het huiswerk via het programma (snappet) mogelijk gemaakt.
 
Doelengesprekken
Voortbordurend op de onderbouw voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn "doelengesprekken". Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind wat het al heel goed kan en waarin het kind zich wilt verbeteren. Het kind is er inmiddels aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen!
 
De carrousel
Tijdens elke middag werkt de bovenbouw in de carrousel. Tijdens het werken in de carrousel worden de leerjaren 6, 7 en 8 gemixt. 
Samen leven, samen werken en samen leren zijn voor ons belangrijke uitgangspunten die tijdens deze middagen volop de aandacht krijgen. De vaardigheden die onze kinderen in de 21ste eeuw nodig hebben om succesvol te zijn, staan centraal in ons dagelijkse aanbod.