Leerjaar 6

Bovenbouw
De bovenbouw bestaat uit de leerjaren 6, 7 en 8. In totaal zijn dit circa 50 kinderen die hier onderwijs krijgen. In schooljaar 2020-2021 werken we met een basisgroep 6-7 en een basisgroep 7-8. We willen niet spreken van een combinatiegroep, aangezien onze manier van werken tegemoet komt aan elk niveau en leerjaar waarin het kind zich bevindt. De groepen 6-7 en 7-8 zijn de basisgroepen waar het kind deel van uitmaakt. Het kind start de dag op in deze basisgroep en zal hier een groot deel van de dag ook werken. Door de dag heen worden de kinderen van deze bovenbouw, bij de verschillende vakken, gemixt over twee verschillende lokalen en krijgen instructie van een bepaalde leerkracht uit deze bouw. Aan deze bovenbouw zijn 3 vaste leerkrachten gekoppeld. De bovenbouw wordt hierin ondersteund door een stagiaire onderwijsassistent en door een leerkracht in opleiding.

Bouwgericht werken
In de bovenbouw werken we steeds vaker bouwgericht samen met gemixte samenstellingen van zowel kinderen als de vaste leerkrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Groot voordeel hiervan is dat we kinderen met vergelijkbare niveaus, leerdoelen en/of onderwijsbehoeften kunnen clusteren en op niveau instructie kunnen geven. Tevens is deze manier van werken een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar kinderen eveneens te maken krijgen met verschillende leerkrachten, klasgenoten en lokalen. De kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8 zien elkaar dus veelvuldig en maken hierbij gebruik van twee verschillende lokalen en de middenruimte. Het kan dus zijn dat je rekent in het lokaal waar je ook opgestart bent. Het kan ook zijn dat je aansluit bij een andere groep waar je op dat moment de instructie krijgt en de verwerking doet van dat vakgebied, omdat dat beter aansluit bij jouw niveau. De bovenbouw werkt in twee vaste klaslokalen en in de ruime middenruimte. In een week heb je te maken met drie vaste leerkrachten en met leerkracht in opleiding die in de bovenbouw ondersteunt.  

Mentor
Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de leerkrachten uit de bouw waaraan het kind gekoppeld is. De mentor is een van de leerkrachten die het kind goed kent en daar veel mee werkt. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt, verzorgt de verslaglegging, rapportage en voert gesprekken met zowel het kind als de ouder(s)/verzorger(s). Aangezien wij met parttime leerkrachten te maken hebben, zijn uiteraard ook de andere leerkrachten uit de bouw bereikbaar op een dag dat de mentor niet aanwezig is.
 
Chromebooks
Elk kind in de bovenbouw heeft de beschikking over een eigen chromebook die in 2020 nieuw aangeschaft zijn. Op deze chromebooks worden verschillende verwerkingsopdrachten rondom rekenen, taal en spelling uitgevoerd. 
 
Doelengesprekken
Voortbordurend op de middenbouw voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn "doelengesprekken". Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind wat het al heel goed kan en waarin het kind zich wilt verbeteren. Het kind is er inmiddels aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen!
 
De carrousel
Tijdens elke middag werkt de bovenbouw in de carrousel. Tijdens het werken in de carrousel worden de leerjaren 6, 7 en 8 gemixt. 
Samen leven, samen werken en samen leren zijn voor ons belangrijke uitgangspunten die tijdens deze middagen volop de aandacht krijgen. De vaardigheden die onze kinderen in de maatschappij nodig hebben om succesvol  en zelfredzaam te zijn, staan centraal in ons dagelijkse aanbod.