Leerjaar 6

Verschillende gezichten voor de groep:
Was het in de onderbouw gebruikelijk dat je als kind dagelijks met dezelfde leerkracht werkte (m.u.v. de carrousel), in de bovenbouw ontmoet je tijdens elke lesactiviteit een andere leerkracht. Elke ochtend is verdeeld in vier lesactiviteiten van 50 minuten. Zo zit je als kind het ene uur in het rekenlokaal, het andere uur in het taallokaal en je krijgt in elk lokaal les van een andere leerkracht. Dagelijks werk je ook tijdens tenminste een lesmoment bij je mentor. Dat is de leerkracht die voor het kind en de ouders het eerste aanspreekpunt is. En natuurlijk kun je als kind en ouders bij elke leerkracht in de bovenbouw terecht!
 
Werken in het kasteel:
Alle instructies worden in de lokalen verzorgd. Zelfstandig werken gebeurt meestal in "het kasteel", dat is de centrale hal waaromheen alle leslokalen liggen. In het kasteel wordt van het kind verwacht dat het zelfstandig verschillende opdrachten kan uitvoeren. We maken daarbij gebruik van een weektaak. Samen met de mentor bepaalt het kind op welke plek hij/zij het beste tot "zelfstandig werken" komt, dat kan bij voorkeur in het kasteel maar evengoed in een van de lokalen waar op dat moment een andere groep instructie krijgt.
 
Tablets en laptops
Elk kind in de bovenbouw heeft de beschikking over een eigen tablet. Op deze tablet worden verschillende opdrachten rondom rekenen, taal en spelling uitgevoerd. In leerjaar 7 en 8 wordt ook het huiswerk via het tabletprogramma (snappet) mogelijk gemaakt. Elk kind kan daarnaast ook gebruik maken van een laptop. Ondanks dat ICT een voorname rol speelt zijn we geen "tabletschool", alle andere leermiddelen en materialen vinden we op z'n minst even belangrijk om te ontdekken en te gebruiken!
 
Doelengesprekken:
Voortbordurend op de onderbouw voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn "doelengesprekken". Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind "wat het al heel goed kan en waarin het kind zich wilt verbeteren". Het kind is er inmiddels aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen!
 
 
De carrousel:
Tijdens elke middag werkt de bovenbouw in de carrousel. Tijdens het werken in de carrousel worden de leerjaren 5-6 en 7-8 gemixt (dat gebeurt tijdens de middagen waarop wereldoriëntatie en gym centraal staan). Tijdens de CREA-middag worden alle bovenbouwgroepen gemixt, kinderen kunnen dan steeds voor een periode van vier weken een onderwerp kiezen waarmee zij kennis willen maken of waarin zij zich verder willen verdiepen / bekwamen.
Samen leven, samen werken en samen leren zijn voor ons belangrijke uitgangspunten die tijdens o.a. de carrouselmiddagen volop de aandacht krijgen. De vaardigheden die onze kinderen in de 21ste eeuw nodig hebben om succesvol te zijn, staan centraal in ons dagelijkse onderwijs