Leerjaar 5

Vaste leerkracht en bouwgericht werken
In de ochtend werk je voornamelijk met de vaste leerkracht in je eigen lokaal. In de middag werk je vaker "bouwgericht" samen. Samen met de kinderen uit de leerjaren 3 en 4, vormen jullie de "middenbouw". De gymles en ook de creatieve vakken, doen jullie samen met alle kinderen uit deze middenbouw. Je maakt daarbij gebruik van de twee lokalen en de ruime middenruimte.
 
Werken in het kasteel
Alle instructies worden in het vaste lokaal verzorgd. Zelfstandig werken gebeurt meestal in "het kasteel", dat is de centrale middenruimte waaromheen alle leslokalen liggen. In het kasteel wordt van het kind verwacht dat het zelfstandig verschillende opdrachten kan uitvoeren. We maken daarbij gebruik van een weektaak. Samen met de mentor bepaalt het kind op welke plek hij/zij het beste tot "zelfstandig werken" komt, dat kan bij voorkeur in het kasteel maar evengoed in een van de lokalen waar op dat moment een andere groep instructie krijgt.
 
Chromebooks
Elk kind heeft vanaf leerjaar 3 de beschikking over een eigen chromebook. Op deze chromebook worden verschillende opdrachten rondom rekenen, taal en spelling uitgevoerd. In leerjaar 7 en 8 wordt ook het huiswerk via het tabletprogramma (snappet) mogelijk gemaakt. 
 
Doelengesprekken
Voortbordurend op de onderbouw voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn "doelengesprekken". Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind "wat het al heel goed kan en waarin het kind zich wilt verbeteren". Het kind is er inmiddels aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen!