Leerjaar 5

Middenbouw
De middenbouw heeft rond de 45 leerlingen uit de leerjaren 3, 4 en 5. De indeling voor de middenbouw voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:
  • een basisgroep 3-4
  • een basisgroep 5
Aan deze middenbouw zijn twee vaste leerkrachten gekoppeld en is een groot deel van de week een onderwijsassistent werkzaam en een stagiaire van de Pabo. Voornamelijk in de ochtenden werken deze basisgroepen binnen het vaste lokaal met de vaste leerkracht samen. De pauzetijd valt samen, waardoor de kinderen uit deze middenbouw buiten met elkaar kunnen spelen. In de middagen worden er activiteiten aangeboden waarbij de kinderen 'bouwgericht werken'. 

Vaste leerkracht en bouwgericht werken
In de ochtend werk je voornamelijk met de vaste leerkracht in je eigen lokaal aan de basisvakken als taal, lezen, spelling, schrijven en rekenen. In de middag werk je steeds meer 'bouwgericht' samen. Samen met de kinderen uit de leerjaren 3 en 4, vormen jullie de middenbouw. De gymles en ook de creatieve vakken, doen jullie samen met alle kinderen uit deze middenbouw. Je maakt daarbij gebruik van de twee lokalen en de ruime middenruimte. 

Chromebooks
Elk kind in leerjaar 5 de beschikking over een eigen chromebook. Op deze chromebooks worden verschillende opdrachten rondom rekenen, taal en spelling uitgevoerd. Daarnaast vinden we het werken in papieren werkboekjes ook nog steeds erg belangrijk.
 
Doelengesprekken
Voortbordurend op de onderbouw voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn doelengesprekken. Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind wat het al heel goed kan en waarin het kind zich wilt verbeteren. Het kind is er inmiddels aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen!