Leerjaar 4

Basisgroepen
De middenbouw heeft rond de 45 leerlingen uit de leerjaren 3, 4 en 5. De indeling voor de middenbouw voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:
  • een basisgroep 3-4
  • een basisgroep 5
Aan deze middenbouw zijn twee vaste leerkrachten gekoppeld en is een groot deel van de week een onderwijsassistent werkzaam en een stagiaire van de Pabo. Voornamelijk in de ochtenden werken deze basisgroepen binnen het vaste lokaal met de vaste leerkracht samen. De pauzetijd valt samen, waardoor de kinderen uit deze middenbouw buiten met elkaar kunnen spelen. In de middagen worden er activiteiten aangeboden waarbij de kinderen 'bouwgericht werken'. 

Lezen en rekenen in een hogere versnelling
Het aanvankelijk lees- en rekenproces wordt nu voortgezet, het tempo gaat omhoog. Kinderen zijn er ook aan toe! Vanaf leerjaar 4 gaan de kinderen werken met de taal- en spellingmethode "Taalactief", dagelijks worden lessen uit deze methode aangeboden.
Bij rekenen werken de kinderen, net als in leerjaar 3, met de methode "Pluspunt" (dat gaat door t/m leerjaar 8). De materialen van Numicon worden ondersteunend ingezet ter versterking van het reken-wiskunde onderwijs.

ICT en overige vakken
De kinderen in leerjaar 4 werken met een eigen chromebook. Deze worden ondersteunend ingezet naast het werken in de papieren werkboekjes. Deze chromebooks zijn medio 2020 nieuw aangeschaft. Hierop worden opdrachten rondom taal, spelling en rekenen verwerkt. Daarnaast is er in elk klaslokaal een digibord aanwezig dat dagelijks actief ingezet wordt. Ook in leerjaar 4 blijft er voldoende tijd over om energie te steken in wereldoriëntatie, verkeer, knutselen, tekenen, muziek, gym enzovoorts.