Leerjaar 4

Lezen en rekenen in een hogere versnelling…
Het aanvankelijk lees- en rekenproces wordt nu voortgezet, het tempo gaat omhoog. Kinderen zijn er ook aan toe! Vanaf leerjaar 4 gaan de kinderen werken met de taal- en spellingmethode "Taalactief", dagelijks worden lessen uit deze methode aangeboden.
Bij rekenen werken de kinderen, net als in leerjaar 3, met de methode "Pluspunt" (dat gaat door t/m leerjaar 8).

ICT en overige vakken
Elk kind vanaf leerjaar 3 werkt met een eigen chromebook. Deze zijn medio 2020 nieuw aangeschaft. Hierop worden opdrachten rondom taal, spelling en rekenen verwerkt. Ook in leerjaar 4 blijft er voldoende tijd over om veel energie te steken in wereldoriëntatie, verkeer, knutselen, tekenen, muziek, gym enzovoorts.