Leerjaar 3

Basisgroepen
De middenbouw heeft rond de 45 leerlingen uit de leerjaren 3, 4 en 5. De indeling voor de middenbouw voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:
  • een basisgroep 3-4
  • een basisgroep 5
Aan deze middenbouw zijn twee vaste leerkrachten gekoppeld en is een groot deel van de week een onderwijsassistent werkzaam en een stagiaire van de Pabo. Voornamelijk in de ochtenden werken deze basisgroepen binnen het vaste lokaal met de vaste leerkracht samen. De pauzetijd valt samen, waardoor de kinderen uit deze middenbouw buiten met elkaar kunnen spelen. In de middagen worden er activiteiten aangeboden waarbij de kinderen 'bouwgericht werken'. Dit wordt verderop nog uitgebreider toegelicht.

Voortborduren op het programma van leerjaar 2 en doorgroeien naar leerjaar 4
In leerjaar 3 wordt van de kinderen verwacht dat zij kunnen starten met het aanvankelijk lees- en rekenproces. De eerste woorden en zinnen leer je dan als kind lezen en schrijven. Na korte tijd is een kind in staat de eerste leesboekjes te lezen en begrijpen. De eerste sommen worden gemaakt, een kind ervaart snel wat rekenen is en wat je allemaal met cijfers kunt! Steeds vaker is het echter zo dat kinderen al in de kleuterperiode leren lezen, schrijven en rekenen. Dat moet niet, maar mag wel! Dat betekent dat kinderen op heel verschillende ontwikkelingsniveaus instromen in leerjaar 3. Uiteraard houden wij daar rekening mee. 

Thematisch werken
In leerjaar 3 wordt deels gewerkt rondom thema's, in deze thema's worden alle onderwerpen rondom taal, lezen en schrijven met elkaar verbonden. Daarnaast neemt het rekenprogramma van de methode "Pluspunt" en "Met sprongen Vooruit" een belangrijke plaats in. Het rekenonderwijs wordt ondersteund door de inzet van de materialen van Numicon.
En dan blijft er nog voldoende tijd over om energie te steken in wereldoriëntatie, verkeer, knutselen, tekenen, muziek , gym enzovoorts.
 
ICT
Waren de kinderen al gewend in leerjaar 1 en 2 met een computer te werken, vanaf leerjaar 3 werken alle kinderen enkele malen per week zelfstandig op een chromebook. Deze chromebooks zijn in 2020 nieuw aangeschaft. Elk kind vanaf leerjaar 3 is in het bezit van een eigen chromebook die ondersteunend wordt ingezet. Hierop worden veel verwerkingsopdrachten rondom taal, lezen en rekenen zelfstandig of samen met een klasgenoot gemaakt. Tevens heeft elk klaslokaal een eigen digibord dat actief ingezet wordt.