Leerjaar 2

Basisgroepen
We starten het schooljaar met twee kleine basisgroepen van elk zo'n 15 kinderen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Hierin zitten kinderen van zowel leerjaar 1 als leerjaar 2. Op vrijdag hebben de kinderen van leerjaar 1 vrij en worden de kinderen van leerjaar 2 de ochtend samengevoegd tot één groep. Daar hebben we de afgelopen jaren reeds ervaring mee opgedaan en is succesvol geweest in de praktijk. De kinderen uit de leerjaren 1 en 2 vormen samen de onderbouw. 

Vaste gezichten voor de groep
Aan deze onderbouw zijn drie vaste leerkrachten gekoppeld en een (stagiaire) onderwijsassistent. We zijn van mening dat het voor de onderbouwkinderen belangrijk is om met voor hun bekende leerkrachten te werken. Dat biedt veel veiligheid en houvast voor de kinderen. 
 
Werken in de middenruimte
Veel activiteiten worden georganiseerd in de klaslokalen. De kinderen uit de onderbouw werken daarnaast bijna dagelijks in de ruime middenruimte. Dat biedt letterlijk meer ruimte en helpt bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigenaarschap. Vanuit de klaslokalen is er direct zicht op deze middenruimte.
 
Doelengesprekken
Vanaf leerjaar 1 voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn "doelengesprekken". Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind "wat het al heel goed kan en waarin het kind zich wilt verbeteren". Het kind raakt op de eerste plaats gewend aan reflecteren op de eigen sterke en minder sterke vaardigheden. Een "Kijk-op-jezelf!" dus. Op de tweede plaats raakt het kind er aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. Dat begint allemaal heel "klein" en overzichtelijk. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen! Doelengesprekken worden gedurende de hele schoolloopbaan binnen OBS de Uitkijktoren gevoerd.