Leerjaar 1

Onderbouw

Bij OBS de Uitkijktoren werken we met twee kleine basisgroepen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Hierin zitten kinderen van zowel leerjaar 1 als leerjaar 2. Op vrijdag hebben de kinderen van leerjaar 1 vrij. Bij de Uitkijktoren werken we met een basisgroep 1-2A en een basisgroep 1-2B. Dit schooljaar zijn dit kleine klassen met zo'n 16 kinderen. De basisgroepen 1-2A en 1-2B vormen samen de onderbouw. 

Vaste gezichten voor de groep
Aan deze onderbouw zijn drie vaste leerkrachten gekoppeld en een (stagiaire) onderwijsassistent. We zijn van mening dat het voor de onderbouwkinderen belangrijk is om met een of twee vaste leerkrachten te werken. Dat biedt veel veiligheid en houvast voor de kinderen. 
 
Werken in de lokalen en middenruimte
Veel activiteiten worden georganiseerd in de twee vaste klaslokalen. De kinderen uit de onderbouw werken ook bijna dagelijks in de ruime middenruimte. Dat biedt letterlijk meer ruimte en helpt bij het ontwikkelen van zelfstandigheid en eigenaarschap. De middenruimte is het verlengstuk van de klaslokalen en biedt volop mogelijkheden om te kunnen spelen, bewegen, leren en ontwikkelen. Daarnaast wordt de speelzaal op enkele momenten in de week gebruikt om te kunnen bewegen en gymmen. 
 
Doelengesprekken
Vanaf leerjaar 1 voeren kinderen regelmatig een gesprek met de leerkracht. Enkele gesprekken zijn "doelengesprekken". Tijdens zo'n gesprek bespreekt de leerkracht samen met het kind wat het al heel goed kan en waarin het kind nog beter in wil worden. Het kind raakt op de eerste plaats gewend aan reflecteren op de eigen sterke en minder sterke vaardigheden. Een "Kijk-op-jezelf!" dus. Op de tweede plaats raakt het kind er aan gewend dat je voor jezelf concrete doelen kunt stellen. Je bent vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor het behalen van je doel, je bent eigenaar van die opdracht. Dat begint allemaal heel "klein" en overzichtelijk. En natuurlijk zijn de leerkracht en ook de ouders degenen die je altijd kunnen en zullen helpen! Doelengesprekken worden gedurende de hele schoolloopbaan binnen OBS de Uitkijktoren gevoerd.