Inrichting schooljaar 2020-2021

Leerjaren
Bij OBS de Uitkijktoren geven we onderwijs aan circa 130 leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Net als op andere basisscholen zijn onze kinderen verdeeld over 8 jaren; bij de Uitkijktoren noemen we dit een 'leerjaar'. Een kind start met 4 jaar in leerjaar 1 en eindigt de basisschoolperiode meestal met een leeftijd van 12 jaar in leerjaar 8, om vervolgens uit te stromen naar het voortgezet onderwijs. Deze leerjaren zijn bij de Uitkijktoren verdeeld over 6 basisgroepen.

Basisgroepen
Het aantal leerlingen in de verschillende leerjaren is bepalend om tot een bepaald aantal groepen te kunnen komen. Het kind, de visie, missie en kernwaarden van de Uitkijktoren staan daarbij voorop en zijn voor ons het uitgangspunt om tot bepaalde keuzes te kunnen komen. Bij de Uitkijktorenwerken we met 6 groepen in schooljaar 2020-2021. Deze 6 verschillende groepen noemen we een 'basisgroep'. Dit is de groep waar een kind de dag start en waar het kind het grootse deel van de dag doorbrengt. Vanwege de groepsbinding en -dynamiek is het prettig dat een kind tot een vaste groep behoort. We streven naar groepen waarin leerlingen zich veilig en met elkaar verbonden voelen. Dit is een 'basis' om met en van elkaar te kunnen leren. De kinderen die deel uitmaken van een basisgroep, zien elkaar en de leerkracht veelvuldig en vormen op die manier een 'basis' samen. We werken door het jaar heen bewust aan positieve groepsvorming. Groepsvorming zorgt voor enthousiasme, wederzijds vertrouwen en steun en levert een positieve bijdrage aan (leer)prestaties.

Bouwen
Een basisgroep behoort tot een bepaalde bouw. Onze school wordt ingedeeld in 3 bouwen:
  • onderbouw; de kinderen uit de leerjaren 1 en 2
  • middenbouw; de kinderen uit de leerjaren 3, 4 en 5 
  • bovenbouw; de kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8
Onderbouw
De onderbouw bestaat uit twee kleine basisgroepen van elk zo'n 18 kinderen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Hierin zitten kinderen van zowel leerjaar 1 als leerjaar 2. Op vrijdag hebben de kinderen van leerjaar 1 vrij en worden de kinderen van leerjaar 2 de ochtend samengevoegd tot één groep. Daar hebben we de afgelopen jaren reeds ervaring mee opgedaan en is succesvol geweest in de praktijk. Aan deze onderbouw zijn drie vaste leerkrachten gekoppeld en een (stagiaire) onderwijsassistent.

Middenbouw
De middenbouw heeft rond de 50 leerlingen uit de leerjaren 3, 4 en 5. De indeling voor de middenbouw ziet er als volgt uit:
  • een basisgroep 3-4
  • een basisgroep 5
Aan deze middenbouw zijn twee vaste leerkrachten gekoppeld en is een groot deel van de week een onderwijsassistent werkzaam en een stagiaire van de Pabo. Voornamelijk in de ochtenden werken deze basisgroepen binnen het vaste lokaal met de vaste leerkracht samen. De pauzetijd valt samen, waardoor de kinderen uit deze middenbouw buiten met elkaar kunnen spelen. In de middagen worden er activiteiten aangeboden waarbij de kinderen 'bouwgericht werken'. Dit wordt verderop nog uitgebreider toegelicht.

Bovenbouw
De bovenbouw bestaat uit de leerjaren 6, 7 en 8. In totaal zijn dit circa 50 kinderen die hier onderwijs krijgen. In schooljaar 2020-2021 werken we met een basisgroep 6-7 en een basisgroep 7-8. We willen niet spreken van een combinatiegroep, aangezien onze manier van werken tegemoet komt aan elk niveau en leerjaar waarin het kind zich bevindt. De groepen 6-7 en 7-8 zijn de basisgroepen waar het kind deel van uitmaakt. Het kind start de dag op in deze basisgroep en zal hier een groot deel van de dag ook werken. Door de dag heen worden de kinderen van deze bovenbouw, bij de verschillende vakken, gemixt over twee verschillende lokalen en krijgen instructie van een bepaalde leerkracht uit deze bouw. Aan deze bovenbouw zijn 3 vaste leerkrachten gekoppeld. De bovenbouw wordt hierin ondersteund door een onderwijsassistent.

Bouwgericht werken
We gaan uit van de leerontwikkeling van ieder kind. Om dit zoveel mogelijk te kunnen realiseren hebben we een opbouw in het werken in de 3 verschillende bouwen.
  • In de onderbouw werken en spelen de kinderen zoveel mogelijk in de eigen basisgroep onder begeleiding van de vaste leerkracht.
  • In de middenbouw werken de kinderen in de ochtend zoveel mogelijk aan de basisvakken als taal, lezen, spelling en rekenen, in het eigen lokaal met de vaste leerkracht. In de middagen werken deze kinderen steeds meer bouwgericht samen. Dit gebeurt onder begeleiding van beide leerkrachten en de onderwijsassistent. De kinderen worden hierbij verspreid over twee lokalen en de middenruimte.
  • In de bovenbouw werken we steeds vaker bouwgericht samen met gemixte samenstellingen van zowel kinderen als de vaste leerkrachten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Groot voordeel hiervan is dat we kinderen met vergelijkbare niveaus, leerdoelen en/of onderwijsbehoeften kunnen clusteren en op niveau instructie geven. Tevens is deze manier van werken een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, waar kinderen eveneens te maken krijgen met verschillende leerkrachten, klasgenoten en lokalen. De kinderen uit de leerjaren 6, 7 en 8 zien elkaar dus veelvuldig en maken hierbij gebruik van twee verschillende lokalen en de middenruimte. Tevens valt de pauzetijd gelijktijdig en kunnen ze samen buiten spelen.
Mentor
Elk kind heeft een eigen mentor. Dit is een van de leerkrachten uit de bouw waaraan het kind gekoppeld is. De mentor is een van de leerkrachten die het kind goed kent en daar veel mee werkt. Deze mentor is het eerste aanspreekpunt, verzorgt de verslaglegging, rapportage en voert gesprekken met zowel het kind als de ouder(s)/verzorger(s). Aangezien wij met parttime leerkrachten te maken hebben, zijn uiteraard ook de andere leerkrachten uit de bouw bereikbaar op een dag dat de mentor niet aanwezig is.