Hier staan wij voor

Een nieuw onderwijsconcept
Kijkop! is het nieuwe onderwijsconcept dat binnen OBS de Uitkijktoren m.i.v. schooljaar 2013-2014 in praktijk wordt gebracht. Binnen Kijkop! gaan we uit van de talenten van kinderen en leerkrachten. De school kent een onderbouwunit (leerjaar 1 t/m 4) en een bovenbouwunit (leerjaar 5 t/m 8). Om Kijkop! mogelijk te maken is onze centrale hal geheel opnieuw ingericht.
 
Kanjers voor elk vakgebied
Kinderen krijgen dagelijks les van specialisten! Zo verzorgt b.v. een leerkracht in de bovenbouwunit alle rekenlessen in vier verschillende leerjaren, datzelfde geldt bij alle andere vakgebieden.
 
Klaar voor de 21ste eeuw
Onze kinderen hebben op de eerste plaats veel en intensief contact met de leerkrachten. Daarnaast werken de kinderen dagelijks met de modernste middelen waardoor zij steeds minder afhankelijk worden van de leerkrachten. Vanaf leerjaar 4 heeft elk kind een eigen tablet waarop dagelijks een deel van de leerstof verkend en verwerkt wordt.
 
Onze Kijkop! Zorg voor kinderen
Binnen de twee bouwunits zijn we als team SAMEN verantwoordelijk voor elk kind. Ouders zien wij daadwerkelijk als partners in dit proces. Daarnaast is er ook voor elk kind de mentor, hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders.
 
De carrousel
Elke middag werken we binnen de carrousel. Elk kind volgt een aantal vaste en verplichte  leerprogramma’s plus een aantal keuzeprogramma’s. Elke vier weken wordt er opnieuw een keuze gemaakt. Kinderen en leerkrachten zijn razend enthousiast en op en top gemotiveerd.